Adli Toksikoloji

Adli Toksikoloji

Adli toksikoloji, zehirlenmenin hukuksal yönünü değerlendirir, maruz kalınan kimyasal maddenin doz–etki ilişkisinin yorumunu yapar. Adli toksikoloji, toksikolojinin en eski ve gelişen dalıdır ve üç ana başlık altında toplanır;

1-) Postmortem Toksikoloji (Ölüm sonrası çalışmalar)

2-) Doping Analizleri

3-) Uyuşturucu ve İlaç Analizleri (yasal amaçlı olarak madde bağımlılığı olgularının toksikolojik analizleri)

4-) Laboratuvar Hizmetleri (Forensik Adli Bilimler Akademisi Forensik Danışmanlık Ltd. Şti. çatısı altında Adli Bilimlerin tüm alanlarında laboratuvar çalışmaları eşliğinde adli kılavuzluk hizmetini bilimsel ve objektif olarak yapmaktadır.
Detay bilgi için: www.forensikaba.com )