Biyolojik Örnek Taşıma - Gönderme

Biyolojik Örnek Taşıma - Gönderme Sistemimiz

Toksilab

NUMUNELERİN GÖNDERİMİNDE DİKKAT EDİLECEK KONULAR


Laboratuvar dışından test talebi için numune gönderiminde şehir içi ve şehir dışı gönderimler için uygulamalarımız;


Şehiriçi numune gönderimi :

Laboratuvarımız görevli kuryesi tarafından motorsiklet ya da araç ile numuneler ilgili yerden alınarak laboratuvara ulaştırılmaktadır. İstanbul içinden numune gönderimi için laboratuvarımız aranarak kurye talebinde bulunulur.

Şehir dışı örnekleri anlaşmalı kargo firması ile laboratuvara ulaşmaktadır. Anlaşma VIP olarak yapılır ve bu şekilde kargolar 24 saat içinde laboratuvara ulaştırılması sağlanır.

Şehir dışından gelen ilaç düzeyi örnekleri için iki ayrı taşıma sistemi mevcuttur.

Özellikle organ nakli sonrası immunsüpresif ilaç takibine alınan hastalar için doktorun talebiyle hastanın bulunduğu şehirde kanının bir sağlık kuruluşunda aldırılarak uygun transfer ile laboratuvarımıza gönderilmesinin sağlandığı taşıma sistemimiz vardır.

Buradaki numune kapları, hastaların ev adreslerine gönderilen, tek örnek tüpü taşıyan, köpük kutulardır. Bu kutuların içinde kendi buz aküleri mevcuttur. Bu kutular hastaya özel olarak numaralandırılıp hazırlanır, sadece o hasta için kullanılır. Kutu hazırlanıp hastaya gönderilir, hastadan kan geldikten sonra kutu, bir sonraki gönderim için hazırlanarak tekrar aynı hastaya gönderilir.

Bu kutular hastaya gönderilirken şu şekilde hazırlanır : Buz akülerinin üzerine "KARGOYA VERMEDEN ÖNCEKİ GECE DONDURUCUYA KOYUNUZ" uyarısı yazılarak etiketlenir. Kutunun içine hastaya gönderirken “Şehir Dışı Hasta Bilgilendirme Formu”, çalışılacak teste ait “Test İstem Formu” ve test için uygun numune kabı yerleştirilir. Ayrıca kutulara her hastaya özel olmak üzere, 001’den başlayarak numara verilir ve bu numara Şehir Dışı Hasta Bilgileri Listesi’ne hasta ismi-adresi-telefonu-ilgilenen kurum adı-çalışılacak test adı ve eğer varsa finansmanı yapacak kurum adı yazılarak kaydedilir. Böylece her hasta için bir kutu rezerve edilmiş olur. Kutuların üzerine Toksilab logolu etiket yapıştırılır ve etikete numara-hasta adı yazılır. Kargo için gerekli olan, kargoyu teslim alacak kişiye ait ad - soyad-adres-telefon bilgileri şehir dışı hasta listesine kayıt edilir ve bu bilgileri içeren bir etiket hazırlanır ve her gönderimde kargo poşetine bu etiket yapıştırılır. Ayrıca hastanın kutuyu laboratuvara gönderirken kullanacağı kargo poşeti de hazırlanır, alıcı ismi ve adres yazılarak (alıcı ismi: Özel Toksilab Tıbbi Tahlil Laboratuvarı) kargo poşeti içine eklenir. Etikete VIP kodu mutlaka yazılır. Böylece hasta kargosunu gönderirken kolaylık sağlanır ve yanlış bir adrese gitme ihtimali ortadan kaldırılmış olur. Hasta ile sürekli iletişim sağlanarak, bütün bu uygulama hakkında hasta ayrıntılı bilgilendirilir.

Hastanın yapacağı işlem :

  • 1. Kendisine kargo ile ulaşan kutudaki buz aküsünü, kan alımından bir gece önce buzluğa koyarak donmasını sağlamak.
  • 2. Doktorunun istediği tarihte sabahleyin aç karnına ilacını almadan bir sağlık kuruluşuna giderek ilgili formlar doğrultusunda kanını aldırmak, ilgili formları doldurup imzalamak.
  • 3. Kan numunesini ve buz aküsünü kutudaki yerlerine yerleştirip formları da koyarak kutuyla birlikte gelen kargo poşetine kutuyu yerleştirip, hemen anlaşmalı kargo firmasına poşeti teslim etmek.

Birden fazla örnek gönderen hastanelere ve sağlık kuruluşlarına numune taşıma çantası gönderilmektedir. Numune Taşıma Çantası, Enfeksiyöz Madde İle Enfeksiyöz Tanı Ve Klinik Örneği Taşıma Yönetmeliğine tanımlı Ek 2’de belirtilen PT650 Paketleme Talimatı’nda anlatılan şartları karşılayan, sağlam, kırılmaz ve UN3373 kodlamasına uygun çantalar kullanılır. Çanta üzerinde görülebilecek şekilde UN3373 etiketi ve yön etiketleri bulunur. Taşıma çantasında soğuk zincirde taşınması gereken örnekler için 3 adet buz aküsü (bir gece önce dondurucuda bekletilmiş) bulundurulur. Çalışılan örneklerin saklama koşulları 2–8°C’dir. Yapılan takiplerde çantaya yerleştirilen 3 adet buz kalıbının bu koşulu sağlamak için yeterli olduğu görülmüştür.

Kurşun Testi çalışılacak örnekler analize kadar >10°C’de saklanmalı ve 24 saat içinde çalışılmalıdır. Bu nedenle şehirlerarası transferi yapılırken mutlaka örnek gönderen kurum kurşun test tanımını dikkatle okumalı ve laboratuvar ile iletişime geçmelidir.


LABORATUVARA MADDE TESTİ İÇİN ÖRNEK GÖNDERİMİ

Madde testi için örnek alınması da taşınması da yüksek güvenlikli farklı uygulamalar içerir. Laboratuvarın özel örnek taşıma çanta ve kilitleri mevcuttur. Örnek taşıma sistemini görmek için aşağıdaki resimlere tıklayınız.

Kişi/kurum örnek göndermeden önce mutlaka laboratuvarımızı aramalı ve örnek toplama ve transferi ile ilgili bilgi almalıdır. Ayrıca talep edildiğinde örnek taşıma çantası kişi/kuruma temin edilecektir.


LABORATUVARA BİLGİ VERİLMEDEN ÖRNEK GÖNDERİMİ YAPILMAMALIDIR.