Kullanılan Cihazlar

Spektrofotometre

Metot araştırma-geliştirme amaçlı kullanılmaktadır.