Farmakogenetik Sıkça Sorulan Sorular

Farmakogenetik Sıkça Sorulan Sorular


Farmakogenetik nedir ve ilaç tedavisinde farmakogenetik bilgi neden önemlidir?

Genetik faktörler ilaç cevabının fenotipine katkıda bulunurlar. Farmakogenetik, farmakoloji ve genetiğin bir araya gelmesiyle, bir kişinin genlerinin, spesifik ilaçları metabolize etme kabiliyetini ve ilaç cevabini nasıl etkilediğini inceleyen kişiselleştirilmiş tıbbın temel taşını oluşturur. Bu araştırma alanı yıllardır varlığını sürdürmektedir. Fakat 2003’teki İnsan Genomu Sıralama Projesiyle bilim adamları tam olarak hangi genlerin bu çok önemli ilaç metabolize eden enzimleri ürettiklerini, ayrıca bu genlerdeki mutasyonların neden kişinin bazı ilaçlara verdiği reaksiyonu etkilediğini belirleyebilmişlerdir. İlaç metabolize eden bir enzim ailesi olan CYP450’ler geniş çapta çalışılmıştır. Sonuç olarak farmakogenetiğin bu alanına ait bilgiler çok iyi belirlenmiş ve geniş çapta belgelendirilmiştir. Böylece farmakogenetik doktorların ilaçları kişiselleştirerek hastaya doğru ilacı doğru dozajda verebilmelerini sağlayacaktır.

Farmakogenetikte TİDİ’nin kullanım alanı nedir?

Tedavide İlaç Düzeyinin İzlenmesi (TİDİ) klinik kimyanın kandaki ilaç seviyelerini ölçmede ihtisaslaşan bir koludur. Esas odak noktası dar terapötik aralığa sahip ilaçlardır; bu ilaçlar kolaylıkla aşırı dozda veya düşük dozda verilebilir.

Geleneksel TİDİ’nin aksine ki ancak hastaya ilaç verildikten sonra uygulanabilir, farmakogenetiğe yönelik TİDİ, tedavi başlamadan dahi yürütülebilir.

En çok hangi hastalar bundan faydalanır?

Farmakogenetik bilgileri klinik uygulamalarına entegre ederek, bu test ve raporların doktor ve eczacının problemli durumları anlama, tespit etme ve önlemeleri amaçlanmıştır. Dolayısıyla, farmakogenetik servisinden en fazla yararlanacak hastalar farmakogenetik ilaç listesinde bulunan herhangi bir ilaca karşı daha önce bir advers olay veya efikasite yoksunluğu yasamış olan kişilerdir.

Tedaviye cevap vermeyen ve advers olay yasamış hastaların yanında, aşağıdaki hasta grupları da farmakogenetik servisinden yararlanabilir:

 • Aile geçmişinde ilaca cevap vermemiş kişilerin olduğu hastalar
 • Birden fazla ilaç kullanan hastalar
 • Uzun süreli ilaç tedavisine başlayan hastalar
 • Hastaneye sevk edilen hastalar
 • Kanser ve psikiyatri tedavileri gibi « deneme-ve-yanılma » yaklaşımına has risklerin olduğu uzmanlık alanlarında tedaviye başlayan hastalar.
 • Sonuçlar gizli mi tutulmaktadır?

  2H-Vichy/TOKSİLAB tarafından sağlanan tüm bilgi tekrar tanımlanarak ana kaynağına dayandırılması engellenmektedir. Rapor toplanması ve veritabanı girdileri PIN kodu aracılığıyla uygulanır ve böylece veriler gizli ve isimsizdir. Sadece doktor ve eczacı hastanın kimliğini ve neticelerini bilebilir.

  Şu anda herhangi bir ilaç kullanmayan bir hasta için C2H-Vichy/TOKSİLAB Raporu ne gibi bir bilgi verebilir?

  C2H-Vichy/TOKSİLAB bir prevantif (önleyici) sağlık servisidir ve ileriye dönük olarak hastanın genotipi ve/veya tahmin edilen eş zamanlı kullanılan ilaçlara bağlı olarak ortaya çıkan uygunsuz ilaç ve/veya dozlarıyla ilgili potansiyel problemleri değerlendirmek amacıyla kullanılabilir. Bu bilgi Raporların Prospektif Değerlendirme kısmında ve Her şeyi-İçeren Raporun İlaç İdaresi Rehberinde sunulmuştur. Su anda hiçbir ilaç kullanmayan bir hasta için bir rapor talep edilebilir ve C2H-Vichy/TOKSİLAB Bilgi Tabanından bir yıllık bedava kullanım hakkını kullanarak tedaviyi başlatmadan önce Farmakogenetik İlaç Listemizde olan ilaçların derin bir değerlendirmesi yapılabilir.

  C2H-Vichy Genomics/TOKSİLAB’ı anlayabilecek miyim?

  C2H-Vichy Genomics/TOKSİLAB Raporu farmakogenetik hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenlere eğitici materyal sağlamaktadır. Uygulama Özeti kısmında raporun ana kısmında sunulan detaylı ve referanslı bilgilere genel bir bakış yer almaktadır. Sadece profesyonel sağlık personeli bu bilgileri uygun bir şekilde kullanabilmek için eğitilmişlerdir. C2H-Vichy Genomics/TOKSİLAB Raporunda ortaya çıkabilecek herhangi bir potansiyel ilaç metabolizma değerlendirmelerini dikkate almak için hastaların doktor ve eczacılarıyla tam bir görüş alışverişi için bir araya gelmeleri çok önemlidir.

  C2H-Vichy Genomics/TOKSİLAB Raporunu anlamak için doktorumun özel bir eğitime gereksinimi var midir?

  C2H-Vichy Genomics/TOKSİLAB Raporunda sunulan bilgiler bir hekim ve/veya sağlık personeli için kolay anlaşılır bir formatta yazılmış net bilgilerdir.