Farmakogenetik

Farmakogenetik

Hekimlerimizin Tedaviye Karar Verirken Kullanabileceği En İyi ve En Güvenilir Hizmet Genetiğe Bağımlı Bireye Özgü Yaklaşım

  • Haslarınızın genetik yapısına bağlı olarak bireyselleştirilmiş tedavi yöntemi.
  • Son blimsel gelişmeler çerçevesinde özelleştirilmiş “Bireysel Raporlar”la hastanızın genetik yapısına göre reçete yazma.

  • Doğru Dozda İlaç Seçimi:

    DNA’nın Dr. WATSON ve Dr. CRICK tarafından keşfinden tam 50 yıl sonra uluslararası İnsan Genom Projesinin (İGP) 2003 yılında tamamlanmasıyla birlikte içinde bulunduğumuz post-genomik çağda gelişen genetik bilgiler, kişinin daha sağlıklı ve daha güvenilir tedavisi için öngörüsel ve bireye özgü tıbbın uygulanmasını günümüz modern tıp pratiğinde hızlandırmıştır. Böylece bu bilgiler sayesinde bireye ait genetik yapının ortaya konulması, hastalıkların teşhisi, prognozu veya tedavi süreci gibi birçok alanda kişi ve toplum sağlığı yararına kullanılabilir hale gelmiştir.Ayrıntılı bilgi için tıklayınız...