Kalite Sistemimiz

Gizlilik Politikamız


Laboratuvarımızda yapılan testler, test sonuçları, kişilerin kimlik ve tıbbı bilgilerinde gizlilik esastır, bu bilgiler Ülkemizin Taraf Olduğu Uluslararası Düzenlemeler ve Yürürlükte Bulunan İç Hukuk Kuralları Kapsamında kişinin izni olmadan kendisi ve doktoru dışındaki üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır.