Haberler & Duyurular

Haberler & Duyurular


Kanda Metanol çalışılmaya başlanmıştır (Devamını oku)

Kan / serum numunelerinde Etanol, Metanol, İsopropil Alkol ve diğer uçucu kimyasal madde analizleri hassasiyet, doğruluk ve özgüllük yönünden referans yöntem olan Head Space - Gas Chromatograpy alev-iyonizasyon yöntemi (GC - HS - FID) ile çalışılmaya başlanmıştır.

Klinik Bilgi:

Kan / serum Etanol seviyesi tespiti alkol kullanım tesbitinde, alkol bağımlılığı tedaviye uyum takibinde, iş güvenliği alanında işyeri taramalarında ve trafik kontrolleri / adli / kriminal durumlarda önemlidir.

Metanolanalizi daha çok zehirlenme şüphelerinde gerekir. Metanol zehirlenmesi genellikle daha ucuz maliyetli alkollü içecek üretimi esnasındaki karışma nedeniyledir. Türk Gıda Kodeksi Distile Alkollü İçkiler tebliğine göre Metanol alkollü içeceklerde kullanılan tarımsal alkol (%100) içerisinde en fazla 30 gram / hektolitre oranında olabilir. Bu oran arttığında Metanol zehirlenmesi oluşabilmektedir. Tedavi edilmezse 1 g/kg metanol alımı öldürücüdür. (Yaklaşık 1 çay kaşığı metanol alımı öldürücüdür). Formik asitin plazma düzeyi 20 mg/dl’yi aştığı veya metanol düzeyinin 6 mmol/L’yi aştığı durumlarda organ hasarı başlar. Metanolün kendisinden ziyade metabolitleritoksik etkilidir. Toksisitenin nedeni Metanolün karaciğerde alkol dehidrogenaz enzimi ile formaldehit ve formik aside dönüşümüdür. Toksisiteden Formik Asit sorumludur ve formik asit ölümcül toksisiteye sahiptir. Formik asit, retinayı etkileyerek körlüğe neden olabilir.

GS - Headspace Sistemi

GS Headspace Sistemi
Uyuşturucu madde kullanımı laboratuvarımızda; kan, idrar, tükrük ve saç numunelerinden yapılan analizlerle tespit edilebilmektedir. (Devamını oku)

Uyuşturucu madde kullanımı tespitlerinde özellikle kan, tükürük, idrar ve saç örnekleri kullanılmaktadır. Laboratuvar testlerinde kullanılacak numunelerin seçimi amaca yönelik olmalıdır. Uyuşturucu maddenin o an etkisinde olup olmadığının tespiti için kan ve/veya tükürük numuneleri tercih edilmelidir. Uyuşturucu madde alışkanlığının tespiti için saç numunesi daha uygundur. Uyuşturucu madde kullanımı için yapılan tarama analizlerinde ise en uygun numune matrisi idrardır.

Kan ve tükürük örneklerinde yaklaşık ilk 6-36 saatlik dönem hakkında;

İdrar örneklerinde ortalama son 1 haftalık dönem hakkında;

Saç örneklerinde : Saçın uzunluğuna bağlı olarak geriye dönük 1-12 aylık dönemlerdeki madde kullanımı hakkında bilgi sahibi olunabilmektedir.

Saçta Uyuşturucu Madde Tarama ve Doğrulama Analizleri Laboratuvarımızda yapılmaktadır (Devamını oku)

Saç numunesi geriye dönük olarak madde kullanım durumunun aylar hatta yıllar kapsamında belirlenmesi nedeniyle gerek adli durumlarda , gerek tanı/tedavi aşamalarında ve gerekse işyeri madde kullanım araştırmalarında çok değerli bilgiler verebilmektedir. Uyuşturucu alımında madde önce kana, oradan saça da geçmekte ve saç matrisine yerleşerek değişmeden yıllarca kalmaktadır. Dolayısıyla saçta bu maddeler analiz edilebilmektedir. Uyuşturucu maddenin saça geçme oranı, alınan madde miktarı, kullanım sıklığı ve kişisel faktörlere bağlı olarak farklılıklar gösterebilmektedir.

Saç uzama hızı yaşa, genetik yapıya, cinsiyete ve kişiden kişiye farklılıklar göstermekle birlikte aylık 0,5-1,5 cm aralığındadır ve bu değer ortalama 1 cm olarak kabul edilmektedir. Yani saç uzama hızı ortalama 1 cm/ay dır. Dolayısıyla saç toksikolojik analizinde saçın uzunluğuna bağlı olarak geriye dönük 1-12 aylık dönemlerdeki (gerektiğinde dahada fazla) madde kullanımı hakkında bilgi sahibi olunabilmektedir. Örneğin 5 cm uzunluğundaki saç numunesi analiz edildiğinde çıkan sonuç yaklaşık son 5 aylık dönemdeki madde kullanımıyla ilgili fikir verir. Ayrıca gerekli durumlarda saç numunesinin daha küçük parçalarında segment analizi yapılarak geriye dönük istenilen daha dar zaman aralıklarına ait ölçüm yapılabilmektedir.

Saçta uyuşturucu madde analiziyle ilgili bilinmesi gereken çok önemli bir husus da analiz için alınacak saç miktarıdır. Saç analizinin 1-2 saç telinden yapılması mümkün değildir. Saç analizinde, başın uygun bölgelerinden alınacak toplam saç miktarının en az bir kurşunkalem kalınlığında olması gerekir.

Laboratuvarımızda Saç Uyuşturucu Analizi, uluslararası kabul görmüş rehberler ve bilimsel standartlarda ve tüm kalite kontrol kriterleri uygulanarak titizlikle gerçekleştirilmektedir. İç kalite kontrol ve dış kalite kontrol çalışmaları rehberlerce önerilen sıklıkla yapılmaktadır. İlk basamak olarak Homojen Enzim İmmunoassay yöntemiyle uyuşturucu madde yönünden analiz yapılır. Eşik değerin üzerindeki sonuçlar POZİTİF, eşik değerin altındaki sonuçlar ise NEGATİF olarak değerlendirilir. Eşik değerin üzerinde yani Pozitif test sonucu çıkmış örneklerin Gaz Kromatografi/Kütle Spektrometresi (GC/MS) ve/veya (LC/MSMS) Likit Kromotografi/Kütle Spektrometresi ile doğrulanması gereklidir. Laboratuvarımızda saç örneğinde esrar, kokain, opiat, amfetamin ve ekstazi maddelerinin GC/MS yöntemi ile SIM metodunda kantitatif doğrulanması/ konfirmasyonu yapılmaktadır.

Sentetik Esrar (K2/Bonzai/Spice/Jamaika) LC/MS/MS Test Panelimize yeni metabolitler eklenmiştir (Devamını oku)

Laboratuvarımızda Sentetik esrarların tarama ve konfirmasyon analizleri yapılmaktadır. Bilindiği üzere sentetik esrarlar tek bir maddeden ibaret olmayıp geniş bir gruptur ve yasa dışı olarak her gün yenileri piyasaya çıkmaktadır. En yaygın olarak kullanılmakta olan sentetik esrar alt gruplarından laboratuvarımızda tespit edilebilenler aşağıdaki madde ve bunların metabolitleridir:

JWH018, JWH019, JWH020, JWH022, JWH073, JWH081, JWH122, JWH210, JWH250,AM2201, AM694, MAM2201, RCS-4, UR-144, XLR-11, AB-FUBİNACA, AB-PINACA, PB-22, RCS-4, UR-144, AKB-48 (APINACA )

Sentetik Katinonlar (Flakka/Gravel/Banyo Tuzu (bath salt) / gübre (plant food) / Fildişi Dalga (ivory wave) / mor dalga (purple wave) / mutluluk) Tarama ve Doğrulama Analizleri laboratuvarımızda yapılmaktadır (Devamını oku)

Sentetik Katinonlar

Sentetik Katinonlar son zamanlarda yasadışı yollardan yaygın olarak üretilip piyasaya sürülen, kötüye kullanımı giderek artan ve çok ciddi yan etkileri nedeniyle psikozlara, organ bozukluklarına ve ölüme yol açabilen bağımlılık potansiyeli çok yüksek olan yeni nesil psikoaktif maddelerdendir. Yakın zamanda sokak adlandırmaları olan Flakka / Gravel /zombi ilacı olarak da gündeme gelmiştir.

Catha edulis (Khat) Doğu Afrika ve Güney Arabistanda üretilen doğal uyarıcı bir bitkidir. Khat, Doğu Afrika (Afrika Boynuzu), Suudi Arabistan ve Yemen gibi yerlerde yüzlerce yıldır kullanılmaktadır.

Temel psikoakif bileşenleri cathine ve cathinon isimli kimyasal maddelerdir. Taze yaprakları çiğnenir ve bu esnada yapraklardan tipik bir uyarıcı (cathinon ve cothin) ağız içine ekstrata olur. Kullanımı, yasadışı olarak kabul edilir. Etkileri amfetamin gibidir. 2 - 4 Saatte etkileri görülür. Başlıca etkileri ; Öfori, duyguları-artan uyanıklık, gözbebeklerinde büyüme, konuşmada zorluklar, artan kalp krizi riskidir.

İdrarda 24-72 saat içinde tespit edilirler. Laboratuvarımızda Sentetik Katinonların analizi yapılmaktadır. Aşağıdaki Sentetik Katinonlar ve bunların metabolitleri laboratuvarımızda GC/MS yöntemiyle tespit edilebilmektedir: Cathinone, Methcathinone, 3-Flurometcathinone hydrocloride (3-FMC), 4-methylmetcathinone hydrocloride (Mephedrone)(4-MMC), 3,4 Methylendioxypyrovalerone (MDPV), Butylone, Methylone, α-PVP hydrochloride (α-Pyrolidinopentiophenone) (Flakka-Gravel ), Phenylpropanolamine.

Piperazinler (Elevate/ Storm / Hypnotic) ) Tarama ve Doğrulama Analizleri Laboratuvarımızda Yapılmaktadır (Devamını oku)

Yeni nesil psikoaktif madde grubundan olan Piperazinler ve bunların metabolitleri laboratuvarımızda GC/MS yöntemiyle çalışılmaktadır. Bunlar: Piperazinler (N-Benzylpiperazine, 1,4-Chlorophenylpiperazine (pCPP), 1,3-Chlorophenylpiperazine hydrochloride(mCPP), Trazodone hydrochloride.

Genel Bilinmeyen Madde Tarama ve Doğrulama Analizleri Laboratuvarımızda Yapılmaktadır (Devamını oku)

İdrar ve kanda “GENEL BİLİNMEYEN MADDE ARAŞTIRMASI” GC/MS full scan modunda, GC/MS kütüphanemizde kayıtlı olan yüzlerce madde/ilaç ve bunların metabolitleri yönünden tarama yapılmasıdır. Bu yöntemle idrar ve kan örneklerinden kişinin kullanmış olduğu uyutucu, uyuşturucu, uyarıcı maddeler ve ilaçlar kalitatif olarak tespit edilir.

Bu analiz acile başvuran özellikle şuuru kapalı olan hastalarda zehirlenme/intihar olasılıklarının araştırılmasında, madde bağımlılığı tanı ve tedavi takibinde oldukça yararlı bir analizdir.

GC/MS Full-scan kütüphanemizin içeriğinden başlıca madde/ilaçlar şunlardır;
Abacavir, Acridine (Carb-M), Alprazolam and metabolites, Amantadin Ambroxol and metabolites, Amfebutamon and metabolites, Amitriptylin and metabolites, Amlodipin and metabolites, Amphetamin and metabolites, Ampyrone, Articain, Atracurium metabolites, Atropin and metabolites, Benzylpiperazin, Bisacodyl and metabolites, Bisoprolol and metabolites, Bromazepam and metabolites, Buprenorphin, Cannabinol, Carbamazepin and metabolites, Chlorphenamin Metabolites, Chlorpromazin, Chlorprothixen and metabolites, Citalopram and metabolites, Clomethiazol Metabolites, Clomipramin and metabolites, Clonidin, Clorazepat-Metabolites, Clothiapin and metabolites, Clozapin and metabolites, Cotinin, Cyclamat metabolites, Delorazepam, Desipramin and metabolites, Dihydrocodein, Diazepam and metabolites, Diclofenac and metabolites, Dihydroergotamin artifact, Dihydromorphin, Diltiazem and metabolites, Diphenhydramin and metabolites, Dobutamin Metabolites, Doxepin and metabolites, Doxylamin and metabolites, Duloxetin and metabolites, EDDP (Methadone metabolite), Ephedrin, Estazolam, Etoricoxib, Fenofibrat-M (HOOC-) ME, Fentanyl and metabolites, Flunitrazepam and metabolites, Fluoxetine and metabolites, Flurazepam metabolites, Fluvoxamin and metabolites, Gabapentin, Haloperidol and metabolites, Hydromorphon and metabolites, Hydroxycin, Hyoscyamin, Ibuprofen and metabolites, Imipramin and metabolites, Irbesartan, Ketamin and metabolites, Ketiapin and metabolites, Ketoprofen, Kodein, Kokain and metabolites, Koffein, Levorphanol and metabolites, Levtiracetam, Lidocain and metabolites, Loperamid artifact, Lorazepam and metabolites, Lormetazepam, Maprotilin and metabolites, MBDB, MDA, MDEA, MDMA and metabolites, Mebeverin Metabolites, Meclobemid, Medazepam and metabolites, Mekonin, Melperon and metabolites, Mepivacain and metabolites, Meptazinol and metabolites, Metamizol-M, Methadon and metabolites, Methamphetamin, Methaqualon, Methylecgonin, Methyphenidat, Metoclopramid, Metoprolol, Metronidazol and metabolites, Midazolam and metabolites, Mirtazapin and metabolites, Morphin and metabolites, N-Acetylnortriptylin, Nalorphin-2Ac (ISTD), Nalorphine, Naloxon And metabolites, Naltrexon and metabolites, Nicotin, Nifedipine, Nitrazepam, Norbuprenorphin, Norcodein, Nordiazepam, Nordiphenhydramin, Nor-EDDP, Norfentanyl, Norpropoxyphen, Nor-Tilidin, Noscapin, Ofloxacin, Olanzapin and metabolites, Opipramol And metabolites, Oxazepam and metabolites, Oxycodon, Oxymorphon, Papaverin and metabolites, Paracetamol and metabolites, Paroxetin And metabolites, Perazin and metabolites, Pethidin and metabolites, Phenazon-M (zu Metamizol), Phencyclidin, Phenobarbital, Pholedrin, Pipameron and metabolites, Prilocain And metabolites, Promethazin and metabolites, Propofol, Propoxyphen, Propyphenazon and metabolites, Prothipendyl and metabolites, Psilocin, Saccharin, Salicylamid, Scopolamin, Secobarbital, Sertralin And metabolites, Sildenafil, Spironolactone-CH3COSH, Temazepam, Tetrazepam and metabolites, Thebain Tiaprid and metabolites, Tilidin and metabolites, Topiramat-artifact, Torasemid Tramadol and metabolites, Trimipramine and metabolites, Venlafaxin And metabolites, Verapamil and metabolites, Zolpidem and metabolites, Zopiclon and metabolites, Zotepin and metabolites, Zuclopenthixol and metabolites.

Alkol Kullanım Tespit Analizleri Laboratuvarımızda Yapılmaktadır (Devamını oku)

Alkol biyolojik belirteçleri iki farklı amaçla kullanılmaktadır; akut ve/veya kronik alkol kullanımının tespit edilmesi ve tedaviye uyum takibi. Bugüne kadar belirlenmiş ve rutin kullanıma girmiş alkol biyolojik belirteç testleri karaciğer enzimleri (serum GGT,ALT,AST), CDT, etil alkol (etanol), etil glukuronid, etil sülfat ve fosfatidil etanol (pEth) olarak sıralanabilir.

Alkol Akut Kullanım Belirteçleri;

Alkol alımı sonrası kanda etil alkol (etanol) ve idrar ile atılan metabolitleri (etil glukuronid (ETG), etil sülfat (ETS) ve pETh ) akut kullanımı gösteren biyolojik belirteç testleridir. ETG bazı durumlarda (idrar yolu enfeksiyonları) yanlış yüksek konsantrasyon gösterebilmesi sebebiyle enfeksiyonlardan etkilenmeyen ETS ile beraber bakılması daha güvenilir sonuç alınmasını sağlamaktadır.


Alkol Kronik Kullanım Belirteçleri;

Serum GGT, AST, ALT kronik alkol kullanımı belirteçlerinden olup rutin laboratuvarlarda analizleri yapılabilmektedir. Ancak bu parametrelerin birçoğu karaciğer ile ilgili farklı hastalıklarda da anormal seviyelerde tespit edilmesi sebebiyle direk alkol kullanımının tespitinde nispeten düşük özgüllüğe sahiptir.

Kronik alkol kullanım bozukluğu beliteci olarak en yüksek özgüllüğe sahip test CDT’dir. CDT (Carbohydrate Deficiency Transferrin) analizi HPLC yöntemi ile yapılmaktadır. Kronik alkolizm tanısı ve takibinde kullanılan bir testtir. Kişinin son 2-4 haftalık dönemdeki alkol kullanımı hakkında bilgi verir.

CDT (Carbohydrate Deficiency Transferrin) Analizi Laboratuvarımızda Yapılmaktadır (Devamını oku)

Kullanımı: Kronik alkolizm tanısı ve takibinde kullanılan bir testtir. Kişinin son 2-4 haftalık dönemdeki alkol kullanımı hakkında bilgi verir.

Transferrin, kanda demir taşıyan glikoproteindir. Karaciğerde sentezlenip demirin taşınmasından sorumlu olan transferrin, yoğun ve kronik alkol kullananlarda enzimdeki karbonhidrat içeriğinin düşmesine bağlı olarak ‘karbonhidrattan yoksun transferrin’ adını almaktadır Bu molekül 2 taraflı demir ve sialik asit içeren 2 oligosakkaridden oluşan bir polipeptid zincirdir. Glıkan zincirlerinin yapısına bağlı olarak, pp zincirine 8 sialik asit bağlanabilmektedir. Bunlardan konsantrasyonları kolay tesbit edilebilenler şunlardır :

Asialotransferrin
Disialotransferrin
Pentasialotransferrin
Tetrasialotransferrin
Trisialotransferrin

Bunlardan disialo, mono sialo ve asialo transferrin isoformları CDT olarak adlandırılır ve bunlar kronik alkolizimde artarlar. CDT lerden en önemlisi disialo Transferrin'dir.

Kronik alkolizm, transferrin glikozilasyonunda geçici bir değişikliğe neden olur; burada, disialo ve asialotransferrin (karbonhidrat eksik transferrin: CDT) nispi miktarları, normalde glıkosile edilmiş tetrasiyaltransferrin miktarına göre artar. Bu değişiklik, kronik alkol kötüye kullanımı için marker olarak serumda CDT'nin kullanılmasına yol açmıştır.

CDT (karbonhidrat eksik transferrin), kronik alkol kötüye kullanımı için en yüksek özgüllüğü gösteren bir laboratuar testidir. İki haftalık bir süre zarfında günlük 60 g etanolün (0.75 l şarap eşdeğeri) günlük alımı ile CDT değerleri önemli ölçüde artmaktadır. Alkol alımının bırakılması durumunda değerler iki hafta içinde normale döner. Bu durum CDT'yi alkol bırakma tedavilerinde tedavi izleminde, adli olayların değerlendirmelerinde mükemmel bir parametre yapar.

CDT, tipik olarak alkol kullanımının yasaklanmasından sonraki birkaç hafta içinde normalleşir. Bununla birlikte, konjenital glikosilasyon bozuklukları ve akut veya kronik karaciğer hastalığının diğer genetik ve nongenetik nedenlerini içeren anormal CDT düzeylerinin de olabileceğini bilmek önemlidir.

Alkolizm tanısında genel tarama olarak CDT testi tek başına tavsiye edilmemektedir; Bununla birlikte, klinisyenler tarafından, diğer yöntemlerle (yani, gama-glutamiltransferaz, ortalama vücut hacmi, etilglukuronid analizi) kombine edildiğinde, fazla miktarda alkol tüketen hastaların belirlenmesine yardımcı olabilmektedir.


Referans Aralık:
CDT: < % 1,2 NORMAL
CDT: > % 2,5 PATOLOJİK

Sigara Kullanım Tespit Analizleri Laboratuvarımızda Yapılmaktadır (Devamını oku)

İdrada Kotinin (Nikotin metaboliti)

Kullanımı: İnsan idrarındaki kotininin semikantitatif olarak tespit edilmesinde kullanılır. Kotinin, nikotin’in idrardaki metabolitidir.

Tütün içilmesi veya tütünün pasif inhalasyonu ile nikotin akciğerlerden ve ağızdaki müköz membranlardan absorbe edilir. Nikotin alındığında vücutta derhal kotinine metabolize olur. Tütün içenlerin idrarında tespit edilen ana metabolit kotinindir ve tütün alımı sonlandırıldıktan günler sonra bile idrarda kotinin tespit edilebilir.

Bir kişinin sigara içme durumunu tespit etmek için tiyosiyanat, karbon monoksit ve kotinin ölçümü gibi çeşitli yöntemler kullanılabilir. Karbon monoksitin veya tiyosiyanatın ölçümü, bu maddelerin çevresel kaynaklardan da alınabilme olasılığı nedeniyle, tütün kullanımıyla ilgili yanıltıcı sonuçlar verebilir. Diğer yandan, kotinin yalnızca nikotin metabolizmasından elde edilebileceğinden sigara içiciliğini gösteren en iyi göstergedir.

Referans Aralık: İdrarda Kotinin konsantrasyonları;

Sigara içen kişilerde : 1000 - 8000 ng/mL

Sigara tamamen bırakıldıktan 2 hafta sonra : < 50 ng/mL

Sigara içmeyen ancak pasif inhalasyona maruz kalan kişilerde : < 20 ng/mL

Sigara içmeyen ve pasif inhalasyona maruz kalmayan kişilerde : < 5.0 ng/mL