Katıldığımız Dış Kalite Kontrol Programları

İmmünsupresif İlaç Düzeyleri Testleri (Sirolimus, Everolimus, Siklosporin, Takrolimus) için Bioanalytics firmasına üyelik devam etmektedir. Katılım sertifikalarımız;


Saçta Uyutucu / Uyuşturucu Madde Araştırma Testi için GTFCH programına üyeliğimiz devam etmektedir. Katılım sertifikamız;


25-OH Vitamin D Testi için DEQAS programına üyeliğimiz devam etmektedir. Katılım sertifikamız;


Meslek Hastalıkları Testleri için (Hippürik Asit) GEQUAS programına üyeliğimiz devam etmektedir. Katılım sertifikamız;


Bağımlılık Yapıcı Madde Testleri için LGC DAU firmasına üyeliğimiz devam etmektedir. Katılım sertifikamız;