Kalite Sistemimiz

Kalite Sistemimiz

Laboratuvarımız 2013 yılında TS EN ISO 15189 ( Tıbbi Laboratuvarlar-Kalite ve Yeterlilik Özel Şartlar) Standardına göre TÜRKAK (Türkiye Akreditasyon Kurumu) tarafından akredite edilmiştir. Laboratuvarımızda tüm çalışmalar bu standarda uygun olarak yürütülmektedir.

Özel Toksilab Tıbbi Tahlil Laboratuvarı, hizmet faaliyetlerinin tüm aşamalarında TS EN ISO 15189 standartlarına uygun olarak hareket etmektedir.

Bu bağlamda analizlerini ulusal ve uluslararası geçerliliği olan referans metotlar ile yapmakta, analiz sonuçlarının kalitesini düzenli olarak iç kalite kontrol testleri yaparak ve laboratuarlar arası sonuç karşılaştırma sistemine katılarak (uluslar arası dış kalite kontrol programları) devam ettirmektedir.

Tüm personelin bu kalite sürecine katılımı ile kalite yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini sağlamaktadır. Yürüttüğü her faaliyette müşteri odaklı çalışmakta, gelen her türlü şikâyeti dikkate alarak çözüme ulaştırmayı hedeflemekte, müşteriye ait bilgilerin korunması ve gizliliğini sağlamak için iç ve dış baskıların etkisi altında kalmadan, tarafsızlık ve gizlilik ilkesi içinde çalışmaktadır.

Kalite Belgemiz

türkak