Klinik Toksikoloji

Klinik Toksikoloji

Toksikoloji eski Yunanca’da zehir (toksikon) - bilgisi (logos) anlamına gelmektedir. Toksikoloji, insan sağlığı üzerinde zararlı olan maddelerin araştırılması, tanınması ve organizmada oluşturdukları bozukluklar ve bunların giderilmesini inceleyen bir bilim dalıdır.

Toksikoloji multidisipliner bir bilim dalıdır ve esas olarak Tıp, Kimya, Fizik, Matematik ve Biyoloji gibi birçok bilim dalı ile yakından ilgilidir. Günümüzde Toksikoloji’nin pek çok alt dalları vardır (Klinik Toksikoloji, Adli Toksikoloji, Endüstriyel Toksikoloji, Analitik Toksikoloji, Veteriner Toksikoloji, Çevre Toksikolojisi, Moleküler Toksikoloji vd.).

Klinik Toksikoloji, zehirlenmelerin önlenmesi, izlenmesi, değerlendirilmesi ve tedavi edilmesi konularında çalışan bilim dalıdır.

Madde bağımlılığının klinik olarak takip edilmesi için yapılan toksikolojik testler, Tedavide İlaç Düzeyleri Takibi ile hastaya uygun tedavi verilmesi ve prognozun izlenmesi ve zehirlenen hastaya tanı konulması ve prognozun izlenmesi Klinik Toksikoloji’nin çalışma alanlarındandır.