Özel Toksilab Tıbbi Tahlil Laboratuvarı

Özel Toksilab Tıbbi Tahlil Laboratuvarı 2009 yılında kurulmuş ve Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmıştır. Laboratuarımız, Türkiye’de eksikliği duyulan buna rağmen çok ihmal edilmiş olan Klinik Toksikoloji Analizleri alanında uzmanlaşmayı kendine amaç edinmiştir ve bu kapsamda hastalarımıza ve hekimlerimize hizmet vermektedir.

İleri düzeyde analitik ölçüm teknolojileri ile kan, idrar, saç, ağız sıvısı gibi biyolojik numunelerde tedavi edici ilaç düzeyi, kötüye kullanılan ilaç-madde analizleri, işyeri ve çevresel maruziyetle alınan toksik madde analizleri laboratuarımızda yapılmaktadır.

Bireye özgün tedavi ve ilaç kullanımı ile Tedavide İlaç Düzeyi İzleme’yi içeren FARMAKOGENETİK analiz hizmet ve danışmanlığını "C2H Vichy Genomics Firması" ile beraber vermekteyiz.

Analiz edilecek toksik maddeler biyolojik örnek içinde çok düşük seviyelerde bulunduğu için kullanılacak test yöntemlerinin kesin, güvenilir, duyarlı ve tekrarlanabilir olması gerekmektedir. Bu sebeple çok ileri teknolojik analiz sistemleri kullanılmalı ve bu analizleri yapacak kişilerin bu yöntemleri çok iyi bilmesi ve kullanması gerekmektedir.

Kullanılan Cihaz ve Analitik Yöntemler: