Makaleler

Makaleler


1 - Klinik İlaç Araştırmaları Hakkında Basında Çıkan Haberler için TFD (Türk Farmakoloji Derneği) Açıklaması

15 Kasım 2011’den başlayarak basında Türkiye’deki ilaç araştırmaları konusunda birbiri ardına çeşitli yazılar çıkmıştır. Bu yazıların büyük çoğunluğu “yanlış ve çarpıtılmış” bilgiler içermektedir. Bu konuya açıklık kazandırmak için Türk Farmakoloji Derneği bu açıklamayı yapmak ve halkımızı bilgilendirmek zorunluluğunu görmüştür. Açıklamada, sade vatandaşlarımızın anlayabilmesi için, mümkün olduğunca yalın, teknik detaylardan ve farklı şekilde anlaşılabilecek. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.....

2 - Klinik ilaç araştırmaları nedir ve niçin gereklidir?

İnsanlar üzerinde yapılan klinik ilaç araştırmaları, ilaç geliştirilmesi aşamalarının vazgeçilmez ve uluslararası düzenlemeler ile bir ilaç adayının ilaç olarak adlandırılabilmesi için gerekli olan en önemli bölümüdür. Klinik ilaç araştırmaları tıbbi gereksinimin karşılanmamış olduğu tedavi alanlarında veya var olan tedavilerin iyileştirilmesine yönelik geliştirilmekte olan yeni moleküllerin etkililiğini ve güvenliliğini değerlendirmeyi hedeflemektedir. İlacın milyonlarca insanın kullanımına sunulması öncesinde ruhsatlandırılması için klinik ilaç araştırma sonuçları değerlendirilmektedir.Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.....

3 - Yeni ilaçlar nasıl geliştirilir?

Günümüzde bir ilacın geliştirilmesi için en az on yıl süren, yüzlerce araştırma yapılması ve onlarca klasör dolusu bilginin elde edilmesi gerekmektedir. Yeni bir ilaç geliştirilirken, insanda denenmeden önce deney hayvanlarını da kapsayan biçimde yıllar süren çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalar içinde toksikolojik çalışmalar da yer almaktadır. Elde edilen veriler dikkatle değerlendirildikten sonra insanda herhangi bir toksik etki öngörülüyorsa, insanda hiç denenmemekte ve ilaç haline gelme şansını yitirmektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.....

4 - Biyoyararlanım/biyoeşdeğerlilik çalışmaları nedir?

Yukarıda belirtildiği gibi bir orijinal ilaç çok uzun bir yoldan geçerek ruhsatlanır ve eczanelerde satılmak üzere piyasaya çıkar. Belli bir süre içinde aynı ilacın başka firmalar tarafından üretilip satılması da uluslar arası hukuk ve patent süreleri gereği mümkün değildir. Ancak bu süre bittiğinde başka ilaç firmaları da aynı ilacı belli süreçleri yerine getirdikten sonra üretip, ruhsat alıp piyasaya sürebilirler. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.....

5 - Klinik ilaç araştırmalarına katılan gönüllüler kobay mıdır?

Basında yer alan haberlerde klinik ilaç araştırmalarına katılan bireyler için “kobay” ifadesi kullanılarak çalışmaya katılan kişilerin haklarının kötüye kullanıldığı ifade edilmektedir. Oysa günümüzde ifade edildiği gibi klinik ilaç araştırmalarına katılmak, özellikle başka tedavi seçeneği olmayan hastalar için bir hak ihlali yaratmadığı gibi kendileri için bir fırsat olarak değerlendirilmektedir. Türkiye’de çalışmaya katılacak kişiler, serbest iradesiyle vereceği karar ve rıza (bilgilendirilmiş gönüllü oluru) olmadan klinik ilaç araştırmalarına dahil olamazlar. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.....

6 - Mantar Zehirlenmeleri

“Yaşlı mantar toplayıcıları vardır, Cesur mantar toplayıcıları da vardır, Fakat yaşlı ve cesur mantar toplayıcısı yoktur.”

Mantar kullanımı dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaygındır. Ve buna paralel olarak mantara bağlı zehirlemeler de oldukça yaygındır. (Prof. Dr. Sedef GİDENER) adresinden KTÇG Elektronik Bülten’i tıklayınız.

7 - İlaç Kullanırken Bilmeniz Gerekenler.

İlaç kullanırken bilmeniz gerekenler. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.....

8 - Antidepresan kullanırken dikkat edilecekler.

Antidepresan kullanırken dikkat edilecekler.Ayrıntılı bilgi için tıklayınız...

9 - Isırma ve Sokmalar.
10 - Bağımlılık tedavi edilebilir bir hastalıktır.

Bağımlılık tedavi edilebilir bir hastalıktır.Ayrıntılı bilgi için tıklayınız...