Meslek Hastalıkları

Meslek Hastalıkları

506 Sayılı SSK Kanunu (İş Kazalarıyla Meslek Hastalıkları Sigortası) Madde 11- B’ye göre Meslek hastalığı, sigortalının çalıştırıldığı işin niteliğine göre tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, sakatlık veya ruhi arıza halleridir.

Meslek hastalıkları Kimyasal, Fiziksel, Biyolojik, Psiko-sosyal kaynaklı olabilirler.Bu amaçla laboratuarımızda şimdilik kanda Kurşun, Kolinesteraz, idrarda Fenol, Hippürik Asit ve TCA (Triklor Asetik Asit) testleri çalışılmaktadır.