Teofilin

Teofilin

Çalışma zamanı:

Hafta içi 5 gün.


Sonuç verme zamanı:

Ertesi gün saat:10:00’da.


Örnek türü:

Serum veya plazma.


Örnek kabı:

Serum için sarı kapaklı jelli tüp veya kırmızı kapaklı jelsiz tüp; plazma için Na EDTA’lı veua Li Heparin’li tüpler.


Örnek miktarı:

Serum 5 mL, plazma 2 mL'lik tüpe alınmalıdır.


Çalışma yöntemi:

Homojen Enzim İmmünoassay.


Tedavi aralığı:

Erişkinlerde 10–15 µg/mL, yenidoğan apne tedavisinde 5-10 µg/mL. (Kit prospektüsü).


Toksik düzey:

>20 µg/ mL; 50 µg/ mL ve üzeri ölümcül.Kaynak: TIAFT.


Örnek alma zamanı:

Bir sonraki oral doz alınmadan hemen önce örnek alınmalıdır.

İntravenöz kullanımda ise,

  • •   intravenöz infüzyondan hemen önce,
  • •   yükleme dozundan 30 dk. sonra,
  • •   devamlı infüzyon tedavisine başladıktan 4–6 saat sonra veya bir sonraki infüzyon tedavisinden önce örnek alınmalıdır.

Red kriteri:

Aşırı hemolizli, lipemik ve ikterik serumlarda çalışılmaz.


Stabilite:

Örnekler 2-8°C’de 1 hafta veya -20°C’de 4 hafta saklanabilir. Eğer örnek transfer edilecekse, ağzını kapatın ve dondurun. Örneğin yapısını bozmamak için tekrarlanan dondurma ve çözme işlemlerinden kaçınınız.


Kullanımı:

İlaç düzeyi takibinde kullanılır. Bireylerin teofilin atılım hızı farklılık gösterdiği için teofilin konsantrasyonlarının izlenmesi gereklidir. Teofilin atılımı obez hastalarda, karaciğer hastalığı olanlarda ve yüksek karbonhidrat, düşük protein diyetinde olanlarda yavaşlar. Prematüre bebekler çok düşük teofilin atılım hızına sahiptir. Tersine, sigara içenlerde teofilin atılımı daha hızlıdır.

Diğer klinik bilgiler ile beraber teofilin serum düzeylerinin izlenmesi hekime ilaç toksisitesine sebep olmadan optimum terapötik etkiyi sağlamak için doz ayarlamada yararlı bir bilgidir.


Sınırlamalar:

  • 1. E.coli β-galaktosidaz antikoru olan hasta sıklığı oldukça düşüktür. Fakat böyle antikorları içeren örneklerde klinik profile uymayan suni yüksek neticeler alınabilir.
  • 2. 1,3- Dimetilürik Asit ile çapraz reaksiyonu nedeni ile CEDIA Teofilin Testi üremik hasta Örneklerinin miktar tayininde kullanılmamalıdır.
  • 3. Fare antikorları kullanan her testte olduğu gibi, örnekteki insan anti-fare antikorları (HAMA) ile etkileşim ihtimali bulunmaktadır ve bu yanlış yükselmiş neticelere sebep olabilir.

Ek Bilgiler:

Teofilin astım, obstrüktif (tıkayıcı) akciğer hastalığı ve neonatal apne (yenidoğanlarda solunumun geçici olarak kısa ya da uzun süreli kesilmesi) tedavisinde kullanılan metilekzantin türevidir.

Teofilinin etkisinin serumdaki ilaç miktarı ile yakın ilişkisi vardır. Teofilin tedavi aralığı yetişkinlerde 10-15 µg/mL, yenidoğan apne tedavisinde 5-10 µg/mL dir. Teofilin toksik etkileri yetişkinlerde orta belirtiler 15 µg/mL üzerinde oluşsa bile genelde 20 µg/mL üzerindeki konsantrasyonlarda oluşur. Bu etkiler iştahsızlık, bulantı, kusma, baş ağrısı ve sinirliliktir. Artmış kalp atım hızı, aritmi (düzensiz kalp atımları), beyinle ilgili nöbetler ve solunum veya kardiyak atakları genelde 40 µg/mL üzerindeki konsantrasyonlarda oluşmakla beraber düşük konsantrasyonlarda da oluşabilir.