Tedavide İlaç Düzeyi İzleme (TİDİ)

Tedavide İlaç Düzeyi İzleme (TİDİ)

Birçok ilacın farmakolojik etkisi, hastanın aldığı dozdan ziyade kan ilaç düzeyi ile doğru orantılıdır. Bu yüzden kan düzeyleri ile tedavi edici ve yan etkileri arasında ilişki kurulabilen ilaçların düzeylerinin ölçülmesi ve takip edilmesi çok önemlidir. Bunlara örnek Antiepileptikler (Karbamazepin, Valproik Asit, Lamotrijin), Digoksin, Antibiyotikler (Teikoplanin, Vankomisin), Teofilin, Parasetamol, İmmünosupresif ilaçlar (Takrolimus, Everolimus, Mikofenolik Asit), Trisiklikantidepresanlar, Lityum, Antikanser ilaçlar (5-Fluorourasil, Metotreksat) vb.verilebilir.Ayrıntılı bilgi için tıklayınız...